Children ski pack (under 12 years old and less than 62.992 inches (-160 cm) LES 2 SKIS - Sport 2000

Pics

Presentation

Pair of ski + ski boots + ski stick