Children ski pack (under 12 years old and -160 cm) ALP SKI - Sport 2000

Pics
Presentation
Pair of ski + ski boots + ski stick