beginner adult pack (blue range) SL SPORTS SKIMIUM 1800

Pics
Presentation
Pair of ski + ski boots + ski stick