Children ski pack (under 12 years old and less than 62.992 inches (-160 cm) LA SKIRIE - Sport 2000

Pics
Presentation
Pair of ski + ski boots + ski stick