Children ski pack (under 12 years old and less than 62.992 inches (-160 cm) SL SPORTS SKIMIUM 1800

Pics
Presentation
Pair of ski + ski boots + ski stick