Ski beginner adult pack (blue range) LES 2 SKIS - Sport 2000

Pics
Presentation
Pair of ski + ski boots + ski stick