Ski beginner adult pack (blue range) LES 2 SKIS - Sport 2000

Pics

Presentation

Pair of ski + ski boots + ski stick