Ski or Snowboard pack (upmarket black range) Ski Extreme

Pics
Presentation
Pair of ski + ski boots + ski stick or snowboard + snow boots