Ski or Snowboard pack (upmarket black range) SL SPORTS SKIMIUM 1800

Pics
Presentation
Pair of ski + ski boots + ski stick or snowboard + snow boots