Ski or Snowboard pack (upmarket black range) SL SPORTS SKIMIUM 1800

Pics

Presentation

Pair of ski + ski boots + ski stick or snowboard + snow boots